ACS: ‘Bruggen bouwen om complexe uitdagingen te overwinnen’

 ACS: ‘Bruggen bouwen om complexe uitdagingen te overwinnen’

De landen van het Grotere Caribisch gebied delen een gemeenschappelijke visie op duurzame ontwikkeling die ten goede komt aan hun bevolking, ecosystemen en economieën. In het kader van de Associatie van Caribische Staten (ACS) identificeren de landen en gebieden van het Grotere Caribisch gebied oplossingen voor hun gedeelde multidimensionale uitdagingen. “De 8e Internationale Samenwerkingsconferentie dient als platform waarop bruggen voor inclusieve, innovatieve en transformerende betrokkenheid kunnen bijdragen aan de mobilisatie van de financiële en technische middelen die nodig zijn om de initiatieven, programma’s en projecten van de ACS te activeren”. Dit heeft secretaris-generaal Rodolfo Sabonge opgemerkt tijdens zijn toespraak bij de opening van de subconferentie op dinsdag 7 mei.

“Deze bruggen zullen op hun beurt dienen als wegen voor verhoogde handel als een belangrijke economische drijvende kracht voor duurzame groei op middellange en lange termijn”. Sabonge merkt op dat de samenwerkingsconferentie voortbouwt op de inspanningen die zijn ondernomen sinds de laatste twee conferenties die respectievelijk in november 2022 en mei 2023 in respectievelijk Cuba Guatemala werden gehouden. “Tijdens die bijeenkomsten konden we ervaringen en perspectieven delen met verschillende ontwikkelingsactoren en innovatieve oplossingen verkennen voor de uitdagingen waarmee onze regio wordt geconfronteerd”, zegt de ACS-topman. Hij geeft aan dat het nu belangrijk is om “meer volwassen gesprekken” te voeren. “Gesprekken die niet alleen het verrichte werk weerspiegelen, maar ook het vermogen dat in onze regio bestaat om creatieve oplossingen voor de meest complexe problemen te vinden”, nuanceert de functionaris van de regionale organisatie.

Sabonge erkent dat de huidige geglobaliseerde wereld wordt geconfronteerd met complexe problemen. “Deze problemen beïnvloeden de ontwikkeling en het voortbestaan van veel gemeenschappen. De verwoestende economische recessie veroorzaakt door de COVID-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat miljoenen mensen moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De gevolgen hiervan variëren van massawerkloosheid tot toenemende economische ongelijkheid. “Daarbij komen nog de militaire conflicten die verschillende delen van de wereld teisteren en miljoenen mensen hebben ontheemd en hele gemeenschappen in wanhoop en onzekerheid hebben gestort”, aldus de ACS-topman.

Hij geeft aan dat de groeiende uitdaging van klimaatverandering zich manifesteert in steeds vaker voorkomende en destructieve extreme weersomstandigheden. De hoogste ACS-functionaris, die binnenkort zal aftreden, riep de Grote Cariben op tot samenwerking. “De diverse uitdagingen benadrukken de dringende noodzaak van internationale samenwerking. Internationale samenwerking is al ruim zestig jaar essentieel en dient als steun voor ontwikkelingslanden. De veelheid aan externe uitdagingen beïnvloedt echter de stroom van deze samenwerking tussen landen”, luidt zijn boodschap. Hij drong er bij alle relevante actoren op aan om met wilskracht en gezamenlijke inspanning de uitdagingen in de regio te overwinnen.