speaker-photo

Albert Ramdin

Minister of Foreign Affairs, International Business, and International Cooperation

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zet zich in om Suriname tot een beter land te maken. Dat doet zij door relaties aan te leggen c.q. te onderhouden met de verschillende landen  en organisaties in de wereld. Ook de diaspora Surinamers worden betrokken bij de inzet voor een beter Suriname. BIBIS zet zich niet alleen in voor Surinamers in binnenland, maar met haar dienstverlening, ook voor die in het buitenland.